Kapcsolat

24 órás segélyvonal:

+36-70-225-2525

Budapest, VI. Nagymező u. 49.
I. em/1. 50-es kapucsengő


Nyitvatartás:
Jelenleg kizárólag időpont egyeztetés alapján.
Ha ránk csörögsz szívesen visszahívunk.

Ultrahang, szívhang, nőgyógyász ajánlás

Fontos, hogy minél tudatosabb döntést tudj hozni!

Ehhez a legjobb szakemberekre van szükséged.
Szívesen segítünk orvos, nőgyógyász ajánlásával!

Örömünkre szolgál, hogy érdeklődik társaságunk iránt. Az adatvédelem a Kiáltás az Életért Egyesület vezetésének egy kiemelt fontosságú területe. A Kiáltás az Életért Egyesület internetes oldalainak használata a személyes adatok bármiféle megadása nélkül lehetséges; azonban a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, ha egy adat alany speciális társasági szolgáltatásainkat szeretné igénybe venni weboldalunkon keresztül. Amennyiben a személyes adatok feldolgozása válik szükségessé, és ezek feldolgozásának nincs törvényes alapja, úgy általában az adatalany hozzájárulását kérjük.

A személyes adatok feldolgozása, pl. az adat alany neve, címe, e-mail címe, vagy telefonszáma mindenkor az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szerint történik a Kiáltás az Életért Egyesületre vonatkozó országspecifikus adatvédelmi szabályoknak megfelelően. Ezen adatvédelmi nyilatkozatunkkal társaságunk tájékoztatni kívánja a közvéleményt az általunk gyűjtött, használt és feldolgozott személyes adatok természetéről, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az adat alanyok jelen adatvédelmi nyilatkozat révén kapnak tájékoztatást jogaikról.

Kezelőként a Kiáltás az Életért Egyesület számos technikai és szervezési intézkedést valósított meg, melyekkel a weboldalon keresztül feldolgozott személyes adatok legteljesebb védelmét biztosítja. Ugyanakkor az internet-alapú adatátvitel elméletileg biztonsági hézagokat is rejt, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden adat alany jogosult más módon eljuttatni hozzánk személyes adatait, például telefonon, személyesen, írásban. 

Amit ígérünk

Kiáltás az Életért Egyesület köteles tiszteletben tartani az Ön magánéletét és biztosítania kell, hogy a ránk bízott személyes információ feldolgozása az 1998. évi Adatvédelmi Törvény és a 2003. évi Magánélet és Elektronikus Hírközlési Szabályozás szerint történik.

E törvények frissítésére 2018. májusában kerül sor, ezzel megerősödnek jogai és ellenőrizheti, hogyan kezelik személyes információt.

1. Meghatározások

A Kiáltás az Életért Egyesület adatvédelmi nyilatkozata az Európai jogalkotó által az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR) használt kifejezéseken alapszik. Adatvédelmi nyilatkozatunk, mind a közvélemény mind pedig vevőink és üzleti partnerek számára olvasható és érthető kell, hogy legyen. Ennek biztosítására előszöris elmagyarázzuk a használt terminológiát.

Jelen adatvédelmi nyilatkozatunkban elsősorban az alábbi kifejezéseket használjuk:

 • a.) Személyes adatok

A személyes adatok jelentik egy azonosított, vagy azonosítható természetes személyre („adat alany”) vonatkozó bárminemű információt. Azonosítható természetes személy az a személy, aki közvetve, vagy közvetlenül olyan azonosítókkal azonosítható be, mint a neve, azonosító száma, elhelyezkedésének adatai, online azonosítója, illetve a fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényező.

 • b.) Adat alany

Adat alany az a beazonosított, vagy beazonosítható természetes személy, akinek személyes adatait a feldolgozásért felelős adatkezelő feldolgozza.

 • c.) Feldolgozás

A feldolgozás az a művelet, vagy műveletsor, melyet a személyes adatokkal vagy személyes adatsorral végeznek, akár automatizált módon, akár nem, így például a gyűjtés, feljegyzés, szervezés, strukturálás, tárolás, adaptálás vagy módosítás, visszanyerés, konzultáció, felhasználás, tudomásra hozás átadás, terjesztés révén vagy más módon, beállítás vagy kombináció, korlátozása, törlés vagy megsemmisítés. 

 • d.) Feldolgozás korlátozása

A feldolgozás korlátozását jelenti, ha a tárolt személyes adatokat jelöléssel látják el, ezzel korlátozva jövőbeli felhasználásukat. 

 • e.) Profilalkotás

A profilalkotás jelenti a személyes adatok automatizált feldolgozásának bármely formáját; a személyes adatok felhasználását bizonyos, - a természetes személyre vonatkozó személyes szempontok értékelésére, különösképpen a természetes személy munkateljesítményére, gazdasági helyzetére, egészségére, személyes preferenciáira, érdekeire, megbízhatóságára, viselkedésére, elhelyezkedésére vagy mozgására vonatkozó szempontok elemzésére, vagy előrejelzésére. 

 • f.) Álnévhasználat

Az álnévhasználat a személyes adatok olyan feldolgozását jelenti, mely révén a személyes adatok már kiegészítő információ használata nélkül nem rendelhetők egy adott adat alanyhoz, amikor az ilyen kiegészítő információt külön tartják és olyan műszaki és szervezeti intézkedések tárgyát képezik, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok egy beazonosított vagy beazonosítható természetes személyhez nem kapcsolhatók. 

 • g.) Kezelő, vagy a feldolgozásért felelős kezelő

A kezelő, vagy a feldolgozásért felelős kezelő az a természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, mely egyedül, vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok feldolgozásának céljait és módjait; ahol az ilyen feldolgozás céljait és eszközeit az Unió vagy a Tagállamok törvényei határozzák meg, a kezelőt, illetve kinevezésének kritériumait az Unió vagy a Tagországok törvénye írja elő. 

 • h.) Feldolgozó

A feldolgozó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, aki a kezelő nevében a személyes adatokat feldolgozza. 

 • i.) Fogadó

A fogadó egy természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, akinek tudomására hozzák a személyes adatokat, legyen ez harmadik fél, vagy más. Ugyanakkor nem tekinthetők fogadónak azon hatóságok, amelyek az Unió vagy Tagállamok törvényei alapján egy adott megkeresés keretében kapják meg a személyes adatokat; az ilyen adatok ilyen hatóságok által történő feldolgozása a feldolgozás céljának megfelelő adatvédelmi szabályok szerint történik. 

 • j.) Harmadik fél

Harmadik fél az adóalanyon kívüli természetes vagy jogi személy, hatóság, ügynökség vagy egyéb testület, kezelő, feldolgozó, vagy olyan személy, aki a kezelő, vagy feldolgozó közvetlen fennhatósága alatt jogosult a személyes adatok feldolgozására.

 • k.) Hozzájárulás

Az adat alany szabadon adott hozzájárulása, sajátos, informált és kétségtelen jelzése annak, miszerint az adat alany kijelentésével vagy nyilvánvaló hozzájárulásával engedélyezi a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását. 

2. A kezelő neve és címe

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és más az Európai Unió tagállamaiban alkalmazott adatvédelmi törvények és egyéb adatvédelmi kikötések céljaira a kezelő:

Kiáltás az Életért Egyesület, 2183 Galgamácsa, Panoráma ltp. 7/9. Hungary

Telefon: Kiáltás az Életért Egyesület telefonja: +3670-225-2525

Email:

Weboldala: www.kialtasazeletert.org, www.terhessegkozpont.hu

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és címe

Az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és címe:

Bergs Zsuzsanna, 2183 Galgamácsa, Panoráma ltp. 7/9. Hungary

Kiáltás az Életért Egyesület, 2183 Galgamácsa, Panoráma ltp. 7/9. Hungary

Telefon: +3670-225-2525

Email:

Weboldala: www.kialtasazeletert.org

Bármely adat alany, bármikor jogosult az adatvédelemmel kapcsolatos kérdéssel vagy javaslattal közvetlenül megkeresni Adatvédelmi tisztviselőnket.

4. Általános adatok és információk gyűjtése

Amikor egy adat alany vagy egy automatizált rendszer a weboldalt hívja a Kiáltás az Életért Egyesület weboldala egy sor általános adatot és információt gyűjt. Ezek az általános adatok és információk a szerver naplófájlban kerülnek tárolásra. Gyűjtésre kerülhet a (1) használt böngésző típusa és verziója, (2) a rendszer hozzáférést biztosító operációs rendszer, (3) a weboldalunkhoz hozzáférést biztosító weboldal (úgynevezett ajánló) (4) a web aloldalak, (5) a internet oldalhoz történő hozzáférés napja és ideje, (6) egy internet protokoll cím (IP cím), (7) a hozzáférést biztosító rendszer internet szolgáltatója és (8) minden más hasonló adat és információ, amelyek felhasználhatók az információ technológiai rendszereink támadása esetén.

Ezen általános adatok és információk használatakor Kiáltás az Életért Egyesület nem von le következtetéseket az adat alanyról. Ellenkezőleg, erre az információra a következők miatt van szükség: (1) weboldalunk tartalmának helyes továbbítása, (2) weboldalunk tartalmának optimalizálása és hirdetése, (3) információ technológiai rendszereink hosszú távú életképességének biztosítása és (4) kiber támadás esetén a bűnüldöző hatóságok részére történő információk megadása. Ennélfogva a Kiáltás az Életért Egyesület az általunk anonim gyűjtött adatokat és információkat statisztikailag elemzi társaságunk adatvédelmi és adatbiztonságának növelése végett és az általunk feldolgozott személyes adatok optimális védelme céljából. A szerver napló fájlok anonim adatai az adat alany által megadott személyes adatoktól elkülönítetten kerülnek tárolásra.

5. A személyes adatok rutin törlése és blokkolása

Az adatkezelő az adat alany személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, az európai jogalkotó vagy más jogalkotók által szabályozottan.

Amennyiben nem alkalmazható a tárolási cél, vagy az európai jogalkotás vagy más illetékes jogalkotás által megadott tárolási idő letelik, akkor a személyes adatok a jogi előírásoknak megfelelően rutinszerűen blokkolásra, illetve törlésre kerülnek.

6. Az adat alany jogai

 • a) A megerősítés joga

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arról, hogy rá vonatkozó adatok feldolgozása megtörtént-e. Ha egy adat alany ilyen megerősítési jogával szeretne élni, akkor bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával.

 • b) Hozzáférési jog

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kapjon a róla tárolt adatokról. Ezenkívül az Európai irányelvek és szabályozás garantálja az adat alanyok hozzáférését a következő információkhoz:

  • az adatfeldolgozás célja;

  • a személyes adatok típusa;

  • azon fogadó felek, vagy fogadó fél csoportok, akiknek tudomására hozták, vagy tudomásukra fogják hozni a személyes adatokat, különösképpen harmadik országbeli és nemzetközi szervezetek;

  • ahol lehetséges az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy, ha nem lehetséges, akkor az adott időszak meghatározásának kritériumai;

  • joga van kérni a kezelőtől, hogy személyes adatait módosítsa vagy törölje, korlátozza személyes adatainak feldolgozását, vagy ellenezheti az ilyen feldolgozást;

  • joga van a felügyeleti hatóságnál panasszal élni;

  • ahol nem történik az adat alany személyes adatainak gyűjtése, úgy azok forrásával kapcsolatos információk;

  • az automatikus döntéshozatal megléte, beleértve a GDPR 22. cikkely (1) és (4)-ben foglalt profilalakítást és legalább ilyen esetekben értelmes magyarázat ennek logikájáról, valamint az adat alany ilyen adatai feldolgozásának jelentőségéről és várható következményeiről.

Az adat alanynak joga van továbbá információt kérni arról, hogy személyes adatait harmadik országba, vagy nemzetközi szervezethez továbbították-e. Ilyen esetben az adat alanynak joga van az adatátadással kapcsolatos megfelelő védelmi intézkedésekről tájékoztatást kérni.

Ha egy adat alany ilyen hozzáférési jogával szeretne élni, akkor bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával.

 • c.) Helyesbítési jog 

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől késedelem nélküli kérje a rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Tekintettel a feldolgozás céljaira az adat alanynak joga van a hiányos személyes adatokat kiegészíteni, kiegészítő információk megadása révén.

Ha egy adat alany ilyen helyesbítési jogával szeretne élni, akkor bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával.

 • d.) Törlési jog (elfelejtési jog) 

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, kérni az adatkezelőtől, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje és az adatkezelő köteles késedelem nélkül törölni a személyes adatokat, ha az alábbiak okok valamelyike fennáll és a feldolgozás nem szükséges: 

  • A személyes adatokra már nincs szükség olyan célokra, ami miatt azok gyűjtése és feldolgozása történt.

  • Az adat alany visszavonta a feldolgozáshoz való hozzájárulását a GDPR 6(1) cikkelye, vagy a GDPR 9(2) cikkelye szerint, és ahol nincs jogi alapja a feldolgozásnak.

  • Az adat alany a GDPR 21(1) cikkelye értelmében tiltakozik a feldolgozás ellen és nincsen ezt felülíró törvényes alap a feldolgozásra, vagy az adat alany a GDPR 21(2) cikkelye alapján ellenzi a feldolgozást. 

  • A személyes adatokat törvénytelenül dolgozták fel.

  • A személyes adatokat az Unió vagy Tagállamok törvényei szerinti jogi kötelezettségekkel összhangban kell törölni.

  • A személyes adatok gyűjtése a GDPR 8(1) cikkelyében hivatkozott információs szolgáltatási ajánlat céljára történt.

Amennyiben a fenti okok valamelyike érvényes és egy adat alany kérni szeretné Kiáltás az Életért Egyesülettől a személyes adatai törlését, akkor bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával. A Kiáltás az Életért Egyesület alkalmazottja azonnal biztosítani köteles a kérés azonnali teljesítését.

Ha a kezelő a személyes adatot nyilvánosságra hozta és a 17(1) Cikkely szerint törölni tartozik a személyes adatokat, akkor a kezelő a rendelkezésre álló technológia és a megvalósítási költség figyelembe vételével megteszi a szükséges lépéseket, beleértve a technikai intézkedéseket is, tájékoztatja a személyes adatokat feldolgozó adatkezelőket, hogy az adat alany azt kérte az ilyen adatkezelőktől, hogy töröljenek minden rámutató linket, a személyes adatok másolatát és megismétlését, amennyiben a feldolgozás nem szükséges. A Kiáltás az Életért Egyesület egy alkalmazottja köteles megtenni az egyes esetekben szükséges intézkedéseket.

 • e.) A feldolgozás korlátozásának joga

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, hogy az adatkezelőtől a feldolgozás korlátozását kérje az alábbi esetekben:

  • Az adat alany vitatja a személyes adat pontosságát, az adatkezelőnek kellő időt hagyva a személyes adat pontosságának ellenőrzésére. 

  • A feldolgozás törvénytelen és az adat alany a személyes adatainak törlését engedélyezi és kéri a korlátozott felhasználás helyett.

  • Az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a feldolgozás céljára, de adat alanynak szüksége van rá jogi igényének létrehozásához, gyakorlásához vagy védelméhez.

  • Az adat alany a GDPR 21(1) cikkelye alapján kifogásolta a feldolgozást, - hacsak az adatkezelő törvényes alapja felül nem írja az adat alany jogát.

Amennyiben a fenti okok valamelyike áll fenn és egy adat alany kérni szeretné Kiáltás az Életért Egyesülettől a Kiáltás az Életért Egyesület által tárolt személyes adatai feldolgozásának korlátozását, akkor bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával. A Kiáltás az Életért Egyesület alkalmazottja köteles a feldolgozás korlátozását teljesíteni. 

 • f) Az adathordozás joga

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, a rá vonatkozó személyes adatok fogadása, melyeket az adatkezelőnek strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban biztosított. Joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőhöz átvinni, az adatkezelő, aki megkapta ezeket az adatokat nem hátráltathatja ebben, mindaddig, amig a feldolgozás a GDPR 6(1) cikkely (a) pontja a GDPR 9(2) cikkely (a) pontja, vagy egy a GDPR 6(1) cikkely (b) pontja szerinti szerződésen alapszik, a feldolgozás automatikus módon történik, a feldolgozás nem közérdekű feladat teljesítéséhez szükséges, illetve nem az adatkezelőre ruházott hivatali jogkör gyakorlása történik.

Ezenkívül az adat hordozhatóság - GDPR 20(1) cikkely szerinti gyakorlása során az adat alanynak joga van a személyes adatokat egyik adatkezelőtől egy másikhoz átvinni, amennyiben ez technikailag megoldható, és ha ez nem befolyásolja kedvezőtlenül mások jogait vagy szabadságát.

Az adathordozhatóság érvényesítése végett az adat alany bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával.

 • c) Kifogásolás joga

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, - adott helyzete alapján - bármikor kifogást emelni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen, a GDPR 6(1) cikkely (e) és (f) pontjai alapján. Ugyanez vonatkozik az ilyen kikötések alapján történő profil alkotásra is.

Kifogásolás esetén a Kiáltás az Életért Egyesület tovább nem dolgozhatja fel a személyes adatokat, hacsak nem tudunk olyan törvényes alapot bemutatni, amely felülírja az adat alany érdekeit, jogait és szabadságát, vagy az jogigényének megalapozásához, gyakorlásához vagy védelméhez szükséges.

Ha a Kiáltás az Életért Egyesület a személyes adatokat direkt marketing célokra használja, az adat alanynak joga van ez ellen bármikor kifogást emelni. Vonatkozik ez a direkt marketinghez kapcsolódó mértékű profil alkotásra is. Ha az adat alany kifogást jelez a Kiáltás az Életért Egyesület felé a direkt marketing célú felhasználás tekintetében, akkor a Kiáltás az Életért Egyesület a továbbiakban nem dolgozhatja fel a személyes adatokat ilyen célra.

Ezenfelül az adat alanynak joga van - saját helyzetére vonatkozó alapokon - személyes adatainak tudományos vagy történeti kutatási célra történő, vagy statisztikai célú feldolgozását megkifogásolni a GDPR 89(1) cikkely szerint, hacsak az ilyen feldolgozásra nem közérdekű okok miatti feladat teljesítéséhez van szükség.

A kifogásolási jog gyakorlása végett az adat alany bármikor kapcsolatba léphet a kezelő bármely alkalmazottjával. Ezen túlmenően az adat alany az információs társadalom szolgáltatásainak használata tekintetében szabad - és a 2002/58/Európai Uniós irányelv ellenére - élhet kifogásolási jogával automatikus eszköz révén, a műszaki specifikáció használatával.

 • h.) Automatizált egyéni döntéshozatal, beleértve a profil alkotást

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, - hogy ne legyen alárendelve kizárólag automatikus feldolgozáson alapuló döntésnek, beleértve a profilalakítást, ami jogi hatással van rá, vagy jelentősen befolyásolja, mindaddig, míg ez a döntés (1) nem az adat alany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adatkezelőre vonatkozó Uniós vagy tagállami törvény nem jogosítja fel, mely lefekteti az adat alany jogainak és szabadságának, valamint törvényes érdekeinek védelmére szükséges intézkedéseket, vagy (3) nem az adat alany kifejezett hozzájárulásán alapszik.

Ha a döntés (1) az adat alany és az adatkezelő közötti szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges, vagy (2) az adat alany kifejezett hozzájárulásán alapszik, úgy a Kiáltás az Életért Egyesület megteszi a megfelelő intézkedéseket az adat alany jogainak, szabadságának és törvényes érdekeinek védelmére, legalábbis biztosítja a jogot, hogy az adatkezelő emberi beavatkozást biztosítson, kifejezhesse véleményét és ellenezhesse a döntést.

Ha egy adat alany ilyen automatikus egyéni döntéshozatali jogával szeretne élni, akkor bármikor kapcsolatba léphet a Kiáltás az Életért Egyesület bármely alkalmazottjával.

 • i) Az adatvédelmi hozzájárulás visszavonásának joga 

Minden adat alanynak az Európai jogalkotás által biztosított joga, hogy bármikor visszavonja az adatfeldolgozáshoz adott hozzájárulását. 

Ha egy adat alany az ilyen hozzájárulása visszavonásával kapcsolatos jogával szeretne élni, akkor bármikor kapcsolatba léphet a Kiáltás az Életért Egyesület bármely alkalmazottjával.

7. Az Adobe Analytics (Omniture) /Adobe marketing felhő használatának és alkalmazásának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő az Adobe vállalat integrált elemeit találhatja. Az Adobe Analytics (Omniture) és az Adobe Marketing Felhő (továbbiakban „Omniture”) egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a hatékonyabb online marketing és web elemzési tevékenységet. Omniture az Adobe Marketing Felhő része. Adobe Marketing Felhő lehetővé teszi az internet oldalak látogatóinak valós idejű elemzését. A valós idejű elemzés projekt beszámolókat tartalmaz, és lehetővé teszi az oldal látogatók ad-hoc elemzését. A vevők közötti interakciókat úgy mutatja meg, hogy a kezelő jobb betekintést kap a weboldalon folyó felhasználói online tevékenységekbe, azáltal, hogy az adatokat egyszerű és interaktív pulton jeleníti meg és beszámolókká alakítja át. Ezáltal lehetővé válik a kezelő számára, hogy valós idejű információt kapjon és gyorsabban beazonosítsa a problémákat.

Ezeket a szolgáltatásokat az Adobe Systems Software Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campub, Dublin 24, Ír Köztársaság biztosítja.

Omniture egy sütit helyez el az adat alany információ technológiai rendszerén (a sütiket már korábban elmagyaráztunk, a fentiekben olvasható.) A kezelő biztosítja, hogy az Adobe adatközpontba kerülő követési adatok a földrajzi helymeghatározás előtt anionimmá váljanak. A névtelenítést az IP cím utolsó részének cseréjével valósítja meg. A kezelő elvégzi a szerver oldali beállításokat, melyek az adat alany IP címének névtelenítéséhez szükségesek, még mielőtt meghatározná a földrajzi elhelyezkedést és a tartományt. Adobe a weboldalunkról kapott adatokat és információt arra használja, hogy elemezze a kezelő nevében az adat alany felhasználói viselkedését. Adobe az adatokból beszámolót készít a felhasználói tevékenységéről, és egyéb szolgáltatásokat is nyújt a weboldal használatát illetően. Az adat alany IP címe nem olvad össze az Adobe-ban más személyes adatokkal. 

Mint korábban már említettük az adat alany bármikor megakadályozhatja a sütik elhelyezését weboldalunkon keresztül a használt Internet böngésző megfelelő beállításával, így állandó jelleggel kitagadhatja a sütiket. A használt internet böngésző ilyen beállítása megakadályozza, hogy az Omniture sütit helyezzen el az adat alany információ technológiai rendszerében. Omniture bármikor ki tudja törölni a sütiket egy internet böngésző vagy más szoftver program segítségével.

Az adat alanynak szintén lehetősége van, hogy megakadályozza, hogy az Adobe süti által generált adatok gyűjtését és feldolgozását. E célból az adat alanynak az opt-out gombra kell kattintania a http://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html, linken. Az erre a célra szolgáló opt-out süti az adat alany által használt információ technológiai rendszeren van. Ha az adat alany törli a rendszeréből ezt a sütit, akkor az adat alanynak újra rá kell mennie a linkre és egy új opt-out sütit kell beállítani.

Az opt-out süti beállításával azonban fennáll a lehetősége annak, hogy a kezelő weboldalait az adat alany nem tudja teljes mértékben használni.

Az Adobe vonatkozó adatvédelmi feltételeit a http://www.adobe.com/privacy.html linken olvashatja.

8. A Facebook alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a Facebook társaság integrált elemeit találhatja. A Facebook egy közösségi hálózat.

A közösségi hálózat egy közösségi találkozóhely az Interneten egy online közösség, mely lehetővé teszi a felhasználók egymással történő kommunikálását és virtuális térben történő interakcióját. A közösségi hálózat a vélemény és tapasztalatcsere platformja, mely lehetővé teszi, hogy az internetes közösség személyes és üzleti információt cseréljen. A Facebook lehetővé teszi a közösségi háló használói számára, hogy magán profilokat hozzanak létre, fotókat töltsenek fel és barátnak jelölést végezzenek.

A Facebook üzemeltetője a Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Par, CA 94025, Egyesült Államok. Az Egyesült Államokon és Kanadán kívül élő személyek részére a kezelő a Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal tér, Grand Canal kikötő, Dublin 2. Írország.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, és illetve melybe integrálva van egy Facebook elem (Facebook plug-in) az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő Facebook elem megjelenését a Facebook-ról a Facebook elemen keresztül. Az összes Facebook Plug-in áttekintése a https://developers.facebook.com/docs/plugins/ linken olvasható. Ezen technikai eljárás alatt Facebook megtudja, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany.

Ha az adat alany be van jelentkezve a Facebookra, akkor a Facebook érzékeli, amikor az adat alany weblapunkra lép, valamint azt, hogy az internet oldalon való tartózkodása teljes ideje alatt mely specifikus aloldalainkat látogatta meg az adat alany. Ezt az információt a Facebook elem gyűjti és kapcsolódik az adat alany Facebook fiókjához. Ha az adat alany a weboldalunkra integrált Facebook gombok valamelyikére kattint pl. a „Like” gomb, vagy az adat alany megjegyzést ír, akkor a Facebook összekapcsolja ezt az információt az adat alany személyes Facebook felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

A Facebook mindig megkapja a Facebook elemen keresztül az információt arról, hogy az adat alany látogatást tett a weboldalunkon, és azt is ha az adat alany weboldalunk látogatásával egyidejűleg fent van a Facebook-on is. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az adat alany kattint-e a Facebook elemre, vagy nem. Ha az ilyen Facebookra történő információátvitel nem ajánlott az adat alanynak, ekkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunkra történő bejelentkezés előtt kilép a Facebook fiókjából.

A Facebook által kiadott adatkezelési irányelvek - melyek a https://facebook.com/about/privacy/ linken olvashatók tájékoztatást adnak a Facebook általi személyes adat gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról. Azt is elmagyarázza, milyen beállítási opciókat kínál a Facebook az adat alany titkosságának védelmére. Ezenkívül különböző konfigurációs opciók állnak rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a Facebook-ra történő adatátvitel kiküszöbölését. Az adat alany ezeket az alkalmazásokat használhatja fel a Facebookra történő adatátvitel elkerülésére.

9. A Getty Images Photos alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a Getty Images társaság integrált elemeit találhatja. Getty Images egy amerikai képügynökség. A képügynökség egy olyan társaság, amely képeket és más képi anyagokat dob piacra. Általánosságban a képügynökségek fényképeket, illusztrációkat és felvételeket értékesítenek. A képügynökség engedélyezi a különféle vevőknek, elsősorban a weboldal üzemeltetőknek, nyomdai szerkesztőknek, televíziós médiának és reklámügynökségeknek a képek használatát.

A Getty Images-t üzemeltető társaság a Getty Images International, 1. emelet., Herbert Épület. The Park, Carrickmines , Dublin 18, Írország.

Getty Images képkészletek beágyazását teszi lehetővé (ahol lehetséges, ingyenesen). A beágyazás valamilyen külföldi weboldalról származó idegen tartalom pl. szöveg, video vagy képi adat bevonása, beillesztése és megjelenítése a saját weboldalon. A beágyazáshoz egy úgynevezett beágyazási kód használatos. A beágyazási kód egy HTML kód, ami a weboldalban kerül beágyazásra a weboldal tulajdonosától. Amikor egy weboldal tulajdonos egy beágyazott kódot integrál, akkor a másik weboldal külső tartalma azonnal alapértelmezés szerint megjelenik a weboldal látogatásakor. Harmadik fél tartalmának megjelenítésekor a külső tartalom közvetlenül a másik Internet oldalról kerül betöltésre. Getty Images a beágyazott tartalomról a http://www.gettyimages.de/resources/embed címen ad további tájékoztatást.

A beágyazási kód technikai megvalósítása során - ami lehetővé teszi a Getty Images képeinek megjelenítését, a Getty Images-hoz átvitelre kerül weboldalunk internet kapcsolati IP címe, melyen keresztül az adat alany weboldalunkhoz hozzáfér. Ezenkívül Getty Images gyűjti weboldalunkat, a böngészőnk típusát, a böngésző nyelvét, a hozzáférés idejét és hosszát. Ezenkívül Getty Images navigációs információt is gyűjthet, ami arról ad tájékoztatást, hogy az adat alany milyen aloldalakat látogatott és milyen linkekre kattintott, illetve weboldalunk látogatásakor milyen interakciók történtek az adat alany látogatásakor. Ezeket az adatokat Getty Images tárolhatja és elemezheti.

További információt és a Getty Images vonatkozó adatvédelmi feltételeit a http://www.gettyimages.de/enterprise/privacy-policy. linken olvashatja.

10. A Google AdSense alkalmazás adatvédelmi feltételei és használata

Ezen a weboldalon a kezelő az integrált Google AdSense elemeit találhatja. Google AdSense egy online szolgáltatás, mely hirdetések elhelyezését teszi lehetővé harmadik fél oldalain. Google AdSense egy olyan algoritmuson alapul, mely kiválasztja a harmadik fél oldalain megjelenített hirdetéseket és illeszti ezeket a harmadik fél oldalának tartalmához. Google AdSense az egyéni felhasználói profilok generálása révén lehetővé teszi az Internet felhasználó érdeklődés alapján történő megcélzását. 

A Google AdSense üzemeltetője az Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google AdSense elem célja reklámok integrálása a weboldalunkba. A Google AdSense sütit helyez el az adat alany információ technológiai rendszerében. A sütik magyarázatát fentebb már megadtuk. A süti beállításával az Alphabet Inc. elemezheti weboldalunk használatát. Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy Google AdSense elem az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan adatokat küld - online reklám célra és az Alphabet Inc. jutalékának rendezésére - a Google AdSense elemen keresztül. E technikai folyamat alatt az Alphabet Inc. megismeri személyes adatainkat, pl. az adat alany IP címét, ami többek között azt szolgálja, hogy Alphabet Inc., értelmezze a látogatók eredetét, kattintson és elvégezze a jutalék rendezését.

Mint korábban már említettük az adat alany bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon a használt Internet böngésző megfelelő beállításával, így állandó jelleggel kitagadhatja a sütiket. A használt internet böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy az Alphabet Inc. sütit helyezzen el az adat alany információ technológiai rendszerében. Ezenkívül az Alphabet Inc. által már használt sütik bármikor törölhetők a webböngészőről, vagy más szoftver programokból.

Fentieken túlmenően a Google AdSense úgynevezett követő pixeleket is használ. A követő pixel egy miniatűr grafika, ami a weboldalakba van beágyazva, és amely napló fájlok bejegyzését és napló fájlok elemzését teszi lehetővé statisztikai célból. A beágyazott követő pixelek alapján Alphabet Inc. meg tudja határozni, hogy az adat alany megnyitott-e, illetve mikor nyitott meg egy weboldalt, és milyen linkre kattintott. A követő pixelek többek között egy weboldal látogatói áramlásának elemzését szolgálja.

A Google AdSense révén a személyes adatok és információk - amelyek tartalmazzák az IP címet is - és melyek a megjelenített hirdetések gyűjtéséhez és elszámolásához szükségesek - eljutnak az Alphabet Inc. USÁ-hoz. Ezeket a személyes adatokat az Egyesült Államokban tárolják és dolgozzák fel. Az Alphabet Inc. ezeket az összegyűjtött személyes adatokat technikai eljárás révén harmadik fél tudomására hozhatja.

További részleteket a Google AdSense-ről a https://www.google.com/intl/en/adsense/start/ címen talál.

11. A Google Analytics alkalmazás adatvédelmi feltételei és használata (anonimizálási funkció).

Ezen a weboldalon a kezelő a Google Analytics (anonim funkcióval rendelkező) integrált elemeit találhatja. A Google Analytics egy webes elemző szolgáltatás. A webes elemzés a weboldalak látogatóinak viselkedésével kapcsolatos adatok gyűjtése, összehordása és elemzése. Egy webes elemző szolgáltatás többet között adatokat gyűjt arról, ki látogatta az oldalt (úgynevezett ajánló), milyen aloldalakat látogatott, milyen gyakran és mennyi időt töltött az aloldalon. A webes elemzéseket főleg a weboldalak optimalizálására használják, illetve a költséghatékony internetes hirdetés célját szolgálja.

A Google Analytics üzemeltetője a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Analytics általi web elemzése során a kezelő a "_gat. _anonymizeIp” alkalmazást veszi igénybe. Ezzel az alkalmazással az adat alany Internet kapcsolati IP címét Google átveszi és anonimizálja, amikor weboldalainkat az Európai Unió tagállamaiból, vagy más a Megállapodáshoz csatlakozott Szerződő Államból keresik fel az Európai Gazdasági Területen.

A Google Analytics elem célja weboldalunk forgalmának elemzése. Google az összegyűjtött adatokat és információkat többetek között a weboldalunk használatának értékelésére, online beszámolók készítésére használja, amely a weboldalunkon folyó tevékenységeket mutatja, továbbá egyéb - Internet oldalunkkal kapcsolatos - szolgáltatásokat nyújt számunkra.

A Google Analytics sütit helyez el az adat alany információ technológiai rendszerében. A sütik magyarázatát fentebb már megadtuk. A sütik beállításával letiltható, hogy Google weboldalunk használatát elemezze. Ezen internet weboldal - a kezelő által üzemeltetett - valamely lapjára lépve, illetve melybe integrálva van egy Google Analytics, az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan adatokat küld - online reklám célra és a Google. jutalékának rendezésére - a Google Analytics elemen keresztül. E technikai folyamat alatt a Google megismeri személyes adatainkat, pl. az adat alany IP címét, ami többek között azt szolgálja, hogy Google - többek között - értelmezze a látogatók eredetét, kattintson és elvégezze a jutalék rendezését.

A sütit személyes információk tárolására használják, - pl. a hozzáférési idő, a hely, ahonnan a hozzáférés történt, valamint az adat alany weboldalunkon tett látogatásainak gyakorisága. Internet oldalunk minden ilyen látogatása alkalmával, a személyes adatok pl. az adat alany által használt IP cím, - eljut Googlehoz az Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat Google az Egyesült Államokban tárolja. Google ezeket az összegyűjtött személyes adatokat technikai műveletek révén harmadik félhez eljuttathatja.

Mint korábban már említettük az adat alany bármikor megakadályozhatja a sütik beállítását weboldalunkon a használt Internet böngésző megfelelő beállításával, így állandó jelleggel kitagadhatja a sütiket. A használt internet böngésző ilyen beállítása azt is megakadályozza, hogy a Google Analytics sütit helyezzen el az adat alany információ technológiai rendszerében. Ezenkívül a Google Analytics által már használt sütik bármikor törölhetők a webböngészőről, vagy más szoftver programokból.

Az adat alanynak szintén lehetősége van, hogy a Google Analytics által generált - weboldalunk használatával kapcsolatos adatok gyűjtését és feldolgozását megakadályozza, hogy a Google Analytics süti által generált adatok Google Analytics általi gyűjtését és feldolgozását, mindennek a lehetőségét kizárja. E célból az adat alanynak a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout -ra kattintva le kell töltenie egy böngésző kiegészítést. A böngésző kiegészítés azt jelzi Google Analytics-nek, - egy JavaScript révén, hogy az Internet oldalakra történő látogatása adatai és információ nem küldhetők meg Google Analytics részére. A böngésző kiegészítés letöltését Google tiltásként értelmezi. Ha az adat alany információ technológiai rendszere a későbbiekben törlésre kerül, formattálják, vagy újra telepítik, akkor az adat alanynak a Google Analytics tiltásához újra kell telepítenie a böngésző kiegészítést. Ha az adat alany, vagy más illetékes személy a böngésző kiegészítőt eltávolította, vagy lebénította, akkor a böngésző kiegészítés újratelepítése vagy aktíválása elvégezhető.

További információt és a Google vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ és a http://www.google.com/analytics/terms/us.html.linken olvashatja. A Google Analytics további részleteit a https://www.google.com/analytics/ linken olvashatja.

12. A Google-AdWords alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő az integrált Google AdWords elemeit találhatja. A Google AdWords egy internet reklámszolgáltatás, amely lehetővé teszi hirdetés elhelyezését a Google keresőmotorban és a Google reklám hálózaton. A Google Edwards specifikus kulcsszavak előre meghatározását teszi lehetővé a hirdető számára, melyek segítségével a keresés során a hirdetés megjelenik, ha a felhasználó a keresőmotort használja a keresési eredményhez kapcsolódó kulcsszó visszanyerésére. A Google Reklámhálózatban a hirdetések egy automatikus algoritmus segítségével kerülnek elosztásra a megfelelő weboldalakon, figyelembe véve a korábban meghatározott kulcsszavakat.

A Google Edwardsa üzemeltetője a Google Inc., 16000 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok.

A Google Adwords célja weboldalunk támogatása harmadik felek weboldalain elhelyezett megfelelő hirdetéssel, és a Google keresőmotorban az eredmények között, illetve harmadik fél hirdetésének elhelyezése a saját weboldalunkon.

Ha az adat alany egy Google hirdetésen keresztül jut weboldalunkra, akkor az adat alany információs technológiai rendszerében egy konverziós süti kerül elhelyezésre a Google-n keresztül. A sütik magyarázatát fentebb már megadtuk. A konverziós süti 30 nap múlva veszíti el érvényességét, és az adat alany azonosítására nem használatos. Ha a süti nem járt le, akkor bizonyos aloldalak ellenőrzésére pl. online áruház bevásárló kocsijának ellenőrzésére használható weboldalunkon. A konverziós süti révén mind Google, mint a kezelő értelmezheti, hogy valamely személy, aki az AdWords-t hirdetését weboldalunkon érte el, generált-e vásárlást, teljesített-e vagy törölt-e áruvásárlást.

A konverziós süti használatával nyert adatokat és információkat Google weboldalunk látogatottsági statisztikájának készítéséhez használja. Ezeket a látogatási statisztikákat annak meghatározására használják, hogy mennyi felhasználó kiszolgálása történt az AdWords hirdetéseken keresztül, így értékelhető az egyes AdWords hirdetések sikere vagy kudarca és a jövőben optimalizálhatók az AdWords hirdetések. Sem társaságunk, sem más Google AdWords hirdető sem kap Google-től olyan tájékoztatást, amely alkalmas lenne az adat alany azonosítására.

A konverziós süti személyes információt tartalmaz, pl. az adat alany által látogatott internetes oldalak. Internet oldalaink minden ilyen látogatása alkalmával, a személyes adatok pl. az adat alany által használt IP cím, - eljut Googlehoz az Egyesült Államokba. Ezeket a személyes adatokat Google az Egyesült Államokban tárolja. Google ezeket az összegyűjtött személyes adatokat technikai műveletek révén harmadik félhez eljuttathatja.

Az adat alany bármikor megakadályozhatja a sütik elhelyesét weboldalunkon a használt Internet böngésző megfelelő beállításával, így állandó jelleggel kitagadhatja a sütiket. A használt internet böngésző ilyen beállítása megakadályozza, hogy a Google konverziós sütit helyezzen el az adat alany információ technológiai rendszerében. Ezenkívül a Google Edwards által már használt sütik bármikor törölhetők a webböngészőről, vagy más szoftver programokból.

Az adat alanynak lehetősége van a Google érdekeltségébe tartozó hirdetésének elhelyezését ellenezni. Ennélfogva az adat alany valamennyi használatos böngészőt a www.google.de/settings/ads linken keresztül kell, hogy elérje és elkészítse a kívánt beállításokat.

További információt és a Google vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ linken olvashatja.

13. Az Instagram alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő az Instagram szolgáltatás integrált elemeit találhatja. Instagram egy olyan szolgáltatás, amely audiovizuális platformnak tekinthető, mely lehetővé teszi fotók és videók megosztását és adatok terjesztését más közösségi hálózatokon.

Az Instagram szolgáltatást az Instagram LLC, 1 Hacker Way, 14. épület, Első emelet, Menlo Park, CA, Egyesült Államok üzemelteti.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy Instagram elem (Insta gomb), az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő Instagram elemet. Ezen technikai eljárás alatt Instagram megtudja, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany.

Ha az adat alany be van jelentkezve az Instagramra, akkor az Instagram érzékeli, amikor az adat alany weblapunkra lép - és az internet oldalon való tartózkodása teljes ideje alatt, mely specifikus aloldalainkat látogatta meg. Ezt az információt az Instagram elem gyűjti és hozzákapcsolja az adat alany Instagram fiókjához. Ha az adat alany a weboldalunkra integrált Instagram gombok valamelyikére kattint, akkor az Instagram összekapcsolja ezt az információt az adat alany személyes Facebook felhasználói fiókhoz és tárolja a személyes adatokat.

Instagram tájékoztatást kap az Instagram elemen keresztül arról, ha az adat alany meglátogatta a weboldalt, ha az adat alany a weboldalunk látogatása alkalmával be van jelentkezve az Instagramba. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az adat alany kattint-e az Instagram elemre, vagy nem, Ha az ilyen Instagramra történő információátvitel nem ajánlott az adat alanynak, ekkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunkra történő bejelentkezés előtt kilép az Instagram fiókjából.

További információt és az Instagram vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://help.instagram.com/155833707900388 and https://www.instagram.com/about/legal/privacy/. linken olvashatja.

14. A LinkedIn alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a LinkedIn Corporation integrált elemeit találhatja. LinkedIn egy web-alapú közösségi hálózat, mely lehetővé teszi, hogy a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók találkozzanak és új üzleti kapcsolatokat hozzanak létre. Több mint 200 országban 400 millió feletti regisztrált felhasználója van a LinkedIn-nek. Így elmondható, hogy a LinkedIn jelenleg az üzleti kapcsolatok legnagyobb platformja a világon és egyike a leglátogatottabb weboldalaknak.

A LinkedIn üzemeletője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, EGYESÜLT ÁLLAMOK. Az EGYESÜLT ÁLLAMOKON kívüli titoktartási ügyekben a LinkedIn Ireland, Titoktartási szabályzat, Wilton Plaza, Wilton Place Dublin 2, Írország felelős.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy LinkedIn elem (LinkedIn plug in), az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő LinkedIn elem megjelenítését. A LinkedIn Plug-in áttekintése a https://developer.linkedin.com/plugins linken olvasható. Ezen technikai eljárás alatt LinkedIn tudomására jut, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany.

Ha az adat alany be van jelentkezve a LinkedIn-re, akkor a LinkedIn érzékeli, amikor az adat alany weblapunkra lép - és az internet oldalon való tartózkodása teljes ideje alatt mely specifikus aloldalainkat látogatta meg. Ezt az információt a LinkedIn elem gyűjti és összekapcsolja az adat alany LinkedIn fiókjával. Ha az adat alany a weboldalunkra integrált LinkedIn gombok valamelyikére kattint, akkor a LinkedIn összekapcsolja ezt az információt az adat alany személyes LinkedIn felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

LinkedIn tájékoztatást kap a LinkedIn elemen keresztül arról, ha az adat alany meglátogatta a weboldalt, ha az adat alany a weboldalunk látogatása alkalmával be van jelentkezve a LinkedIn-be. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az adat alany kattint-e az LinkedIn elemre, vagy nem. Ha az ilyen LinkedIn-re történő információ átvitel nem ajánlott az adat alanynak, ekkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunkra történő bejelentkezés előtt kilép a LinkedIn fiókjából.

LinkedIn a https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls linken biztosíja a lehetőséget az e-mail üzenetekről, SMS üzenetekről és a célzott hirdetésekről történő lemondást, valamint a hirdetési beállítások kezelését. LinkedIn partnerei az Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua és Lotame. A sütik beállítása a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy linken lehetséges. A vonatkozó LinkedIn adatvédelmi szabályzat a https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy linken olvasható. A LinkedIn sütikre vonatkozó szabályzata a https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy linken érhető el.

15. A Pinterest alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a Pinterest Inc. integrált elemeit találhatja. A Pinterest egy úgynevezett közösségi hálózat. A közösségi hálózat egy közösségi találkozóhely az Interneten egy online közösség, mely lehetővé teszi a felhasználók egymással történő kommunikálását és virtuális térben történő interakcióját. A közösségi hálózat a vélemény és tapasztalatcsere platformja, mely lehetővé teszi, hogy az internetes közösség személyes és a társaságra vonatkozó információt cseréljen. Pinterest lehetővé teszi, hogy a közösségi hálózat felhasználói többek között képgyűjteményeket, és egyéni képeket közöljenek, virtuális pintáblákat ismertessenek (úgynevezett pinek), melyeket más felhasználókkal (re-pinek) megoszthatnak, vagy kommenteket fűzhetnek hozzájuk.

A Pinterest társaságot a Pinterest Inc., 808 Brannak Street, San Francisco, CA 94103, EGYESÜLT ÁLLAMOK kezeli.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy Pinterest elem (Pinterest plug in), az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő Pinterest megjelenését. A Pinterest-tel kapcsolatos egyéb információs a https://pinterest.com/. linken olvashatók. Ezen technikai eljárás alatt Pinterest tudomására jut, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany.

Ha az adat alany be van jelentkezve a Pinterest-re, akkor a Pinterest érzékeli, amikor az adat alany weblapunkra lép - és az internet oldalon való tartózkodása teljes ideje alatt mely specifikus aloldalainkat látogatta meg. Ezt az információt a Pinterest elem gyűjti és összekapcsolja az adat alany Pinterest fiókjával. Ha az adat alany a weboldalunkra integrált Pinterest gombok valamelyikére kattint, akkor a Pintrest összekapcsolja ezt az információt az adat alany személyes Pinterest felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

Pinterest tájékoztatást kap a Pinterest elemen keresztül arról, ha az adat alany meglátogatta a weboldalt, ha az adat alany a weboldalunk látogatása alkalmával be van jelentkezve a Pinterest-be. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az adat alany kattint-e a Pinterest elemre, vagy nem. Ha az ilyen Pinterest-re történő információátvitel nem ajánlott az adat alanynak, ekkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunkra történő bejelentkezés előtt kilép a Pinterest fiókjából.

A Pinterest által kiadott adatkezelési irányelvek - melyek a https://about.pinterest.com/privacy-policy, tájékoztatást adnak a Pinterest általi személyes adat gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról.

16. A Twitter alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a Twitter integrált elemeit találhatja. A Twitter egy többnyelvű, nyilvánosan hozzáférhető mikro blog szolgáltatás, melyen a felhasználók úgynevezett „tweeteket” pl. 140 karakterre korlátozott rövid üzeneteket tehetnek közzé. Ezek a rövid üzenetek mindenki számára elérhetők, azok számára is, akik nincsenek bejelentkezve a Twitter-re. A tweet-ek az adott felhasználói úgynevezett követői számára is megjelennek. A követők más Twitter felhasználók, akik követik egy felhasználó tweet-jeit. Ezenkívül a Twitter lehetőséget ad a széles közönség megszólítására a kettős kereszt, a linkek és a retweetek révén.

A Twittert a Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900 San Francisco, CA 94103, EGYESÜLT ÁLLAMOK kezeli.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy Twitter elem (Twitter gomb), az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő Twitter elem megjelenítését. A Twitter gombokkal kapcsolatos egyéb információk a https://about.twitter.com/de/resources/buttons. linken olvashatók. Ezen technikai eljárás alatt Twitter tudomására jut, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany. A Twitter elem integrálásának célja a weboldal tartalmának átvitele, és felhasználóink számára lehetővé tenni, hogy ezt a weboldalt bevezesse a digitális világba és növelje látogatóink számát.

Ha az adat alany be van jelentkezve a Twitter-re, akkor a Twitter érzékeli, amikor az adat alany weblapunkra lép - és az internet oldalon való tartózkodása teljes ideje alatt mely specifikus aloldalainkat látogatta meg. Ezt az információt a Twitter elem gyűjti és hozzákapcsolja az adat alany Twitter fiókjához. Ha az adat alany a weboldalunkra integrált Twitter gombok valamelyikére kattint, akkor a Twitter összekapcsolja ezt az információt az adat alany személyes Twitter felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

Twitter tájékoztatást kap a Twitter elemen keresztül arról, ha az adat alany meglátogatta a weboldalt, ha az adat alany a weboldalunk látogatása alkalmával be van jelentkezve a Twitter-be. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az adat alany kattint-e a Twitter elemre, vagy nem. Ha az ilyen Twitter-re történő információátvitel nem ajánlott az adat alanynak, ekkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunkra történő bejelentkezés előtt kilép a Twitter fiókjából.

A Twitter vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://twitter.com/privacy?lang=en. linken olvashatja.

17. A Xing alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a Xing integrált elemeit találhatja. A Xing egy internet-alapú közösségi hálózat, mely lehetővé teszi, hogy a meglévő üzleti kapcsolatokkal rendelkező felhasználók találkozzanak és új üzleti kapcsolatokat hozzanak létre. Az egyes felhasználók saját személyes XING profilt hozhatnak létre. A vállalatok pl. vállalati profilokat alakíthatnak ki, vagy munkát jelentethetnek meg a XING-en.

A XING-et a XING SE, Demmtorstrasse 30, 20354 Hamburg, Németország üzemelteti.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy XING elem (XING plug in), az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő XING elem megjelenítését. A Xing Plug-in-nel kapcsolatos további információ a https://dev.xing.com/plugins linken olvasható. Ezen technikai eljárás alatt XING tudomására jut, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany.

Ha az adat alany be van jelentkezve a XING-re, akkor a XING érzékeli, amikor az adat alany weblapunkra lép - és az internet oldalon való tartózkodása teljes ideje alatt mely specifikus aloldalainkat látogatta meg. Ezt az információt a XING elem gyűjti és összekapcsolja az adat alany XING fiókjával. Ha az adat alany a weboldalunkra integrált XING gombok valamelyikére kattint, akkor a XING összekapcsolja ezt az információt az adat alany személyes XING felhasználói fiókjával és tárolja a személyes adatokat.

XING tájékoztatást kap az XING elemen keresztül arról, ha az adat alany meglátogatta a weboldalt, ha az adat alany a weboldalunk látogatása alkalmával be van jelentkezve az XING-be. Ez attól függetlenül megtörténik, hogy az adat alany kattint-e a XING elemre, vagy nem. Ha az ilyen XING-re történő információátvitel nem ajánlott az adat alanynak, ekkor ezt úgy akadályozhatja meg, hogy weboldalunkra történő bejelentkezés előtt kilép a XING fiókjából.

A XING által kiadott adatkezelési kikötések - melyek a https://www.xing.com/privacyabout.pinterest.com/privacy-policy, linken olvashatók, tájékoztatást adnak a XING általi személyes adat gyűjtéséről, feldolgozásáról és használatáról. Ezen felül XING a XING megosztás gombra vonatkozó adatvédelmi kikötéseket a https://www.xing.com/app/share?op=data_protection lapon tette közzé.

18. A YouTube alkalmazásának és használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a YouTube integrált elemeit találhatja. YouTube egy internetes video portál, mely lehetővé teszi, hogy a video kiadók videoklipeket tegyenek fel és más felhasználói ingyenesen megtekinthető, átnézhető és kommentálható anyagokat helyezzenek el. YouTube mindenféle video kiadását engedi, így akár teljes mozifilmeket és TV adásokat, akár zenei videókat, film előzeteseket vagy a felhasználók által készített videókat el lehet helyezni az internetes portálon.

A YouTube kezelője a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 64066, EGYESÜLT ÁLLAMOK. A You Tube, LLC a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Egyesült Államok leányvállalata.

Ezen internet weboldal valamely lapjára lépve, melyet a kezelő üzemeltet, illetve melybe integrálva van egy YouTube elem (YouTube video), az adat alany információ technológiai rendszerén lévő webböngésző automatikusan letölti a megfelelő YouTube elem megjelenítését. További információ a YouTube-ről a https://www.youtube.com/yt/about/en/ linken érhető el. Ezen technikai eljárás alatt a YouTube és a Google tudomására jut, hogy weboldalunk melyik specifikus aloldalát látogatta meg az adat alany.

Ha az adat alany be van jelentkezve a YouTube-ra, akkor a YouTube érzékeli, amikor az adat alany YouTube videót tartalmazó aloldalra lép, mely internetes aloldalunkat látogatta meg az adóalany. Ezt az információt a YouTube és a Google gyűjti és hozzárendeli az adat alany YouTube fiókjához.

YouTube és Google tájékoztatást kap a YouTube elemen keresztül arról, ha az adat alany meglátogatta a weboldalt, ha az adat alany a weboldalunk látogatása alkalmával be van jelentkezve a YouTube-ba; ez függetlenül attól megtörténik, hogy a személy kattint-e egy YouTube videora, vagy sem. Ha az adat alany számára az információ átvitele a YouTube-ra és a Google-re nem kívánatos, akkor az átvitelt meg lehet akadályozni, azzal, hogy az adat alany kijelentkezik a YouTube fiókjából, mielőtt behívja a honlapot.

A YouTube adatvédelmi kikötései a https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ linken érhetők el, amelyek tájékoztatást adnak a YouTube és a Google által végzett személyes adat gyűjtésről, feldolgozásról és használatról.

19. Fizetési mód: A Klarna fizetés feldolgozó használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő az integrált Klarna elemeit találhatja. A Klarna egy online fizetési szolgáltató, mely egy számláról történő vagy rugalmas részletfizetést tesz lehetővé a vásárlákor. Klarna egyéb szolgáltatásokat is nyújt, mint pl. a vevő védelme, azonosítása, vagy hitelképességének ellenőrzése.

A Klarna üzemeltetője a Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Svédország.

Ha az adat alany „számláról történő vásárlást” vagy „részletre történő vásárlást” választ az online áruházban történő megrendelés során fizetési opcióként, akkor az adat alany adatai automatikusan eljutnak Klarnához. Ezen opciók valamelyikének választásakor az adat alany hozzájárul ahhoz, hogy a számláról történő vagy részletre fizetendő vásárlás esetén adatai, azonossága és hitelképessége ellenőrzésre kerüljön.

A Klarna-hoz érkező személyes adatok rendszerint az előnév és az utónév, a cím, a születési idő, nem, e-mail cím, IP cím, telefonszám, mobil telefonszám, valamint más olyan adatokt, amelyek a számláról vagy részletfizetésként történő teljesítéshez szükségesek. A vásárlási szerződés feldolgozásához szintén szükség van a személyes adatokra, melyek az adott rendeléshez tartoznak. A fizetési adatok cseréje különösképpen a banki adatok, a kártya szám, az érvényesség és a CVC kód, a sorszám, a tétel szám, az árukkal és a szolgáltatásokkal, az árakkal és az adókkal kapcsolatos adatok, valamint a korábbi vásárlási viselkedésre vonatkozó információ és más pénzügyi helyzettel kapcsolatos egyéb részletek lehetnek szükségesek az adat alany részéről. 

Az adatátvitel célja, elsősorban a beazonosítás ellenőrzése, a fizetés adminisztrációja és a csalás elkerülése. Az adatkezelő megadja Klárának a személyes adatokat, különösképpen akkor, ha törvényes érdek van jelen. A Klarna és az adat alany közötti személyes adatcserét Klarna adatfeldolgozás céljából a gazdasági ügynökségekhez továbbija. Ennek a továbbításnak célja az azonosság és a hitelképesség ellenőrzése.

Klarna a személyes adatokat a leányvállalataihoz (Klarna csoport), a szolgáltatókhoz és alvállalkozókhoz is eljuttatja, amilyen mértékben erre a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és a megrendelési adatok feldolgozásához szükséges.

Klarna gyűjti és felhasználja az adat alany korábbi fizetési magatartásával kapcsolatos adatokat, valamint a jövőbeli viselkedésre vonatkozó valószínűségi értékeket (úgynevezett pontozás), ennek alapján lehet dönteni egy szerződéses kapcsolat indoklásáról, megvalósításáról vagy megszüntetéséről. A pontozás számítását tudományosan elismert matematikai-statisztikai módszerekkel végzik.

Az adat alany bármikor visszavonhatja Klarnától a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a mindenképpen feldolgozandó, használandó vagy a (szerződéses) fizetés feldolgozás céljára továbbítandó adatokat.

A Klarna vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/policy/data/de_de/data_protection.pdf. linken olvashatja.

20. Fizetési mód: A PayPal fizetés feldolgozó használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a PayPal integrált elemeit találhatja. A PayPal egy online fizetési szolgáltató. A fizetések feldolgozása az úgynevezett PayPal fiókon keresztül történik, ami virtuális magán vagy üzleti számlát képvisel. PayPal hitelkártyás virtuális fizetést is tud végezni, ha a felhasználó nem rendelkezik PayPal fiókkal. Egy PayPal fiók kezelése egy e-mail címen keresztül történik, ezért nincs is klasszikus számlaszám. PayPal segítségével online fizetés indítható harmadik fél felé, vagy fizetés fogadása lehetséges. PayPal megbízott feladatokat is vállal és a vevőt védő szolgáltatást is nyújt.

Az európai PayPal kezelője a PayPal (Europe) S.á.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxemburg, Luxemburg.

Ha az adat alany PayPal fizetési opciót választ egy onlline áruházban történő megrendelés során, akkor automatikusan megadja adatait PayPalnak. A fizetési opciók választásakor az adat alany hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatainak átadásához.

A PayPal-hoz érkező személyes adatok rendszerint az előnév és az utónév, a cím, a születési idő, nem, e-mail cím, IP cím, telefonszám, mobil telefonszám, valamint más olyan adatok, amelyek a fizetés feldolgozásához szükségesek. A vásárlási szerződés feldolgozásához szintén szükség van a személyes adatokra, melyek az adott rendeléshez tartoznak.

Az adatok átadása a fizetés feldolgozását és a csalás megakadályozását szolgálja. Az adatkezelő megadja PayPalnak a személyes adatokat, különösképpen akkor, ha törvényes érdek van jelen. A PayPal és az adat alany közötti személyes adatcserét PayPal adatfeldolgozás céljából a gazdasági ügynökségekhez továbbítja. Ennek a továbbításnak célja az azonosság és a hitelképesség ellenőrzése.

PayPal a személyes adatokat szükség esetén a leányvállalataihoz és a szolgáltatókhoz és alvállalkozókhoz is eljuttatja, amilyen mértékben erre a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és a megrendelési adatok feldolgozásához szükséges.

Az adat alany bármikor visszavonhatja PayPaltól a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a mindenképpen feldolgozandó, használandó vagy a (szerződéses) fizetés feldolgozás céljára továbbítandó adatokat.

A PayPal vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full. linken olvashatja.

21. Fizetési mód: A Sofortüberweisung, mint fizetés feldolgozó használatának adatvédelmi feltételei

Ezen a weboldalon a kezelő a Sofortüberweisung integrált elemeit találhatja. A Sofortüberweisung egy fizetési szolgáltató, mely készpénzmentes fizetést tesz lehetővé termékek és szolgáltatások interneten történő megvásárlásához. A Sofortüberweisung egy technikai eljárás, mely révén az online kereskedő azonnal fizetési megerősítést kap. Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedő azonnal a megrendelés után árukat és szolgáltatásokat szállítson, vagy letöltéseket adjon át vevőnek.

A Sofortüberweisung kezelője a SOFORT GmbH Fussbergstreasse 1, 82131 Gauting, Németország.

Ha az adat alany az „azonnali átutalás” fizetési opciót választja egy online áruházban történő megrendelés során, akkor az adatalany adatai azonnal átvitelre kerülnek Sofortübereweisunghoz. A fizetési opciók választásakor az adat alany hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatainak átadásához.

Közvetlen átutalással történő vásárlás feldolgozásakor a vevő megküldi a PIN-kódot és a TAN-t a Sofort GmbH-nak. A számla állapotának technikai ellenőrzése után Sofortüberweisung elvégzi az átutalást az online kereskedő javára, és kiegészítő adatokat kér le a számla hozzárendelés ellenőrzése céljából. Az online kereskedő ezt követően automatikusan tájékoztatást kap a pénzügyi tranzakció teljesüléséről.

A Sofortüberweisunghoz érkező személyes adatok rendszerint az előnév és az utónév, a cím, a születési idő, nem, e-mail cím, IP cím, telefonszám, mobil telefonszám, valamint más olyan adatok, amelyek a fizetés feldolgozásához szükségesek. Az adatok átadása a fizetés feldolgozását és a csalás megakadályozását szolgálja. Az adatkezelő azonnal átküldi az egyéb személyes adatokat, különösképpen, akkor, ha törvényes érdek van jelen. A Sofortüberweisung és az adat kezelő közötti személyes adatcserét Sofortüberweisung adatfeldolgozás céljából a gazdasági ügynökségekhez továbbítja. Ennek a továbbításnak célja az azonosság és a hitelképesség ellenőrzése.

Sofortüberweisung a személyes adatokat a leányvállalataihoz, a szolgáltatókhoz és alvállalkozókhoz is eljuttatja, amilyen mértékben erre a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez és a megrendelési adatok feldolgozásához szükséges.

Az adat alany bármikor visszavonhatja Sofortüberweisungtól a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Az ilyen visszavonás nem befolyásolja a mindenképpen feldolgozandó, használandó vagy a (szerződéses) fizetés feldolgozás céljára továbbítandó adatokat.

A Sofortüberweisung vonatkozó adatvédelmi feltételeit a https://www.sofort.com/eng-DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/. linken olvashatja.

22. A feldolgozás jogi alapjai 

6(1) a - cikkely - a GDPR szolgáltatja a jogi alapot az olyan műveletek elvégzéséhez, melyre egy adott feldolgozási célra kapunk hozzájárulást. Ha a személyes adatok feldolgozására egy olyan szerződés teljesítéséhez van szükség, melyben az adat alany az egyik fél, ilyen eset például, amikor a feldolgozásra a GDPR 6(1) b szerint van szükség áruk vagy más szolgáltatások biztosításához. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, melyek szerződést megelőző intézkedések miatt válnak szükségessé, például termékekre, vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatkérések esetén. Társaságunk jogi kötelessége, melynek alapján a személyes adatok feldolgozása szükségessé válik, pl. adó kötelezettséges teljesítése a GDPR 6(1) c alapján. Ritka esetekben a személyes adatok feldolgozására az adat alany, vagy más természetes személy lényeges érdekeinek védelmében lehet szükség. Ez a helyzet például, amikor társaságunknál egy látogató megsérül, ekkor nevét, korát, egészségbiztosítási adatait és más lényeges információkat kell megadunk az orvosnak, a kórháznak, vagy más harmadik félnek. Ilyenkor a feldolgozás alapján a GDPR 6(1) d cikkelye. Végül, a feldolgozás alapja lehet a GDPR 6(1) f. Ezt a jogi alapot használjuk olyan műveletek feldolgozásához, amelyre a fentiekben felsorolt jogi alapok nem vonatkoznak, amennyiben a feldolgozásra társaságunk, vagy harmadik fél törvényes érdekei miatt van szükség, kivéve ha az ilyen érdekeket az adat alany személyes adatvédelmi érdekei, alapvető jogai és szabadsága megelőzik. Az ilyen feldolgozás különösképpen megengedett, mivel az Európai jogalkotás kifejezetten tartalmazza. Törvényes érdeknek feltételezhető, ha az adat alany a kezelő partnere (GDPR preambulum 47. bekezdésének 2. mondata).

23. A kezelő vagy harmadik fél törvényes érdekei

Ahol a személyes adatok feldolgozása a GDPR 6(1) f. cikkelye alapján történik, ott törvényes érdekünk, hogy az üzletet valamennyi alkalmazottunk és részvényesünk jóléte javára végezzük.

24. Az adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartama a vonatkozó törvényes megőrzési időszak. Ezen időszak letelte után a megfelelő adatok rutinszerűen törlésre kerülnek, miután ezekre a szerződés teljesítéséhez vagy egy szerződés kezdeményezéséhez nincs szükség.

25. Személyes adatok megadása, mint törvényes vagy szerződéses követelmény; Szerződés kötéshez szükséges követelmény; Az adat alany kötelessége a személyes adatok megadása; az ilyen adatok megadásának elmaradása miatti lehetséges következmények 

Tisztázzuk, hogy a személyes adatok megadása részben törvény által előírt kötelezett (pl. adó szabályozás), de eredhet szerződéses feltételekből is (pl. a szerződéses féllel kapcsolatos információ). Előfordul, hogy szerződéskötés válik szükségessé, és az adat alany megadja a személyes adatait, amelyeket ezt követően fel kell dolgoznunk. Az adat alany például köteles megadni személyes adatait, ha társaságunk szerződést köt vele. A személyes adatok meg nem adásának következménye, hogy nem történik szerződéskötés az adat alannyal. A személyes adatok megadása előtt az adat alany egy alkalmazottal lép kapcsolatba. Az alkalmazott elmagyarázza az adat alanynak, hogy személyes adataira törvény miatt, szerződés okán vagy szerződéskötés miatt van szükség, tisztázza, hogy szükség van-e a személyes adatok megadására és elmondja a személyes adatok meg nem adásának következményeit.

26. Az automatikus döntéshozatal léte

Felelős társaságként mi nem használjuk az automatikus döntéshozatalt illetve profil alkotást.

27. Jelen adatvédelmi szabályzat módosításai

Kiáltás az Életért Egyesület rendszeresen felülvizsgálja jelen adatvédelmi szabályzatát és bármikor, például a törvény változása, vagy a működés változása esetén frissíti azt. Kérjük, időről időre ellenőrizze weboldalunkat! Amennyiben személyes információja feldolgozásának módjában jelentős változás következik be, azonnal értesítjük Önt weboldalunkon, vagy értesítést küldünk az Ön számára.